Selecteer een pagina

Privacy Verklaring

Geen pottenkijkers die er met jouw persoonsgegevens vandoor gaan.

PRIVACY VERKLARING

The Mind Fitness
The Mindfitness gevestigd en kantoorhoudende te Son (5691 LB) aan de Aziëlaan 85
K.v.K: 17221740
BTW: NL8191.54.210.B01
hierna te noemen “The Mind Fitness ” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. The Mind Fitness verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert The Mind Fitness u over de manier waarop The Mind Fitness uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door The Mind Fitness worden aangeboden op www.themindfitness.nl .

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Persoonlijk
The Mind Fitness gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. The Mind Fitness past wat u op www.themindfitness.nl ziet aan op uw interesses. The Mind Fitness gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

2. Bestelling
Voor uw bestelling heeft The Mind Fitness uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. The Mind Fitness verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. Als u op www.themindfitness.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft The Mind Fitness uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als The Mind Fitness dat doet.

3. Uw account
In uw account op www.themindfitness.nl slaat The Mind Fitness onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens & gegevens over uw eerdere bestellingen.

4. Klantenservice
U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. The Mind Fitness registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt The Mind Fitness gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

5. Nieuwsbrieven
u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. The Mind Fitness heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt The Mind Fitness samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van The Mind Fitness meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via .

6. Verbetering van diensten The Mind Fitness
The Mind Fitness kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor The Mind Fitness uitvoeren, geeft The Mind Fitness uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

7. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
The Mind Fitness gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt The Mind Fitness uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan The Mind Fitness uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

8. Achteraf betalen
Als u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan The Mind Fitness uw kredietwaardigheid toetsen. The Mind Fitness kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan The Mind Fitness uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.

9. Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt The Mind Fitness deze gegevens net zoals die van andere klanten van The Mind Fitness .

10. Social media
Op sommige plekken op www.themindfitness.nl , kunt u met uw social media-account
inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. The Mind Fitness krijgt geen toegang tot uw social media-account.

11. Andere doeleinden
Tot slot kan The Mind Fitness uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden
1. The Mind Fitness geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door The Mind Fitness voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden The Mind Fitness een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) The Mind Fitness op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens
1. The Mind Fitness maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die The Mind Fitness ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar bas.van.beek@themindfitness.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies
1. Het is mogelijk dat The Mind Fitness tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.themindfitness.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid The Mind Fitness
1. The Mind Fitness heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die The Mind Fitness verwerkt ten behoeve van www.themindfitness.nl . The Mind Fitness accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn
1. The Mind Fitness bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.themindfitness.nl, tenzij The Mind Fitness op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring
1. The Mind Fitness behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.themindfitness.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.themindfitness.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.themindfitness.nl in de gaten.
De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 15-10-2018.