Management coaching

Wij weten uit ervaring hoe moeilijk het is om je team goed te managen. Je moet bijna een “schizofreen” type zijn om de verschillende rollen van de manager goed te beheersen. Hieronder worden de verschillende rollen omschreven. Voor het gemak bedoelen we hij/zij, wanneer we hij schrijven. We onderscheiden 5 rollen:

1. De leider: Deze manager is positief kritisch naar de directie en loyaal aan zijn team. Hij vervult een voorbeeldrol.

2. De visionair: Deze manager heeft een duidelijke visie en weet deze ook goed uit te dragen.

3. De coach: Deze manager begeleidt zijn medewerkers in hun ontwikkeling.

4. De procesbewaker: Deze manager bewaakt het werken binnen de kaders (de bedrijfsprocessen), terwijl buiten de kaders denken noodzakelijk is voor innovatie.

5. De controller: Deze manager stuurt zijn team op resultaat, de “facts and figures," duidelijk en feitelijk.

De ideale manager

De “ideale" manager wisselt voortdurend van rol, afhankelijk van de situatie. De “werkelijke" manager heeft bepaalde persoonlijke voorkeuren wat betreft zijn rol. Wij willen de manager ondersteunen bij het in evenwicht brengen van alle rollen. Dat doen we in 3 stappen:

1. We brengen, in overleg, de huidige situatie in kaart. Welke rol kan wat meer body gebruiken? Welke is van nature al een glansrol?

Uit deze “scan” volgt een actieplan met aanbevelingen.

2. Het arsenaal aan vaardigheden van de manager en vergroten en verbeteren, zoals:

      ·         coachend leiding geven 

      ·         goed luisteren

      ·         de goede vragen stellen

      ·         op tijd ontspannen

      ·         meetbare en reële afspraken maken

      ·         op visie sturen

      ·         op resultaat sturen

      ·         teamspirit optimaliseren

      ·         beslissingen durven nemen

      ·         conflicten hanteren

 

3. Het ondersteunen van de manager bij het in de praktijk brengen van zijn vaardigheden.

 Breng je managementrollen in evenwicht!