The Mind Fitness en Coachen

De kunst van het verplaatsen in een ander, oftewel "forget The Mind Fitness".

Een goede coach moet zijn (spreekwoordelijke) bril afzetten. Ego en denkfilters uitschakelen en alle theoretische ballast overboord gooien om zo zonder vooroordeel de ander tegemoet te treden. Goed luisteren, inleven en invoelen om zo de coachee proberen te begrijpen.

Het proces bestaat altijd uit drie delen: 1) Helder krijgen wat je wilt. 2) Actieplan opstellen. 3) Ondersteuning bij de verwezelijking van het doel.

Ons uitgangspunt is dat de coachee de antwoorden vaak al bezit, maar moeite heeft ze te vinden. Wij helpen met zoeken. Onze toolkit zit vol met diverse hulpmiddelen en technieken om een onwillig antwoord boven water te krijgen. Het is een intensief en daarmee geen vrijblijvend traject. Het vraagt veel commitment van zowel coach als coachee, maar het resultaat is de inspanning zeker waard!    

Voor wie, wat en hoe?

Het traject start met een intake. We gaan jouw vraag tegen het licht houden en geven uitleg over onze werkwijze. Het is tevens een "klikgesprek". Na dit gesprek volgt de opdrachtbevestiging, waarin het doel wordt vastgelegd en de plan van aanpak bepaald. Ook wordt er een inschatting gemaakt van het noodzakelijke aantal sessies. Na akkoord start het traject, dat altijd afgerond wordt met een evaluatie.

We bieden Loopbaancoaching, Personal coaching en Management coaching, voor meer informatie klik op de betreffende onderdelen.

We combineren persoonlijke gesprekken met telefonisch onderhoud (letterlijk en figuurlijk), maar dat is niet noodzakelijk. Persoonlijke gesprekken zijn in blokken van 2 uur opgebouwd en telefonische gesprekken duren een 1/2 uur.  

De gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en zullen ook als zodanig behandeld worden. Informatie aan derden wordt alleen verstrekt met toestemming van de coachee.